دانلود فصل ۴ چهارم بررسی اثربخشي بخشش درماني برسلامت روان وروابط بين فردي زنان درآستانهي طلاق مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه spss٤ تهران

همه چیز در مورد دانلود فصل ۴ چهارم بررسی اثربخشي بخشش درماني برسلامت روان وروابط بين فردي زنان درآستانهي طلاق مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه spss٤ تهران در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود فصل ۴ چهارم بررسی اثربخشي بخشش درماني برسلامت روان وروابط بين فردي زنان درآستانهي طلاق مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه spss٤ تهران جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود فصل ۴ چهارم بررسی اثربخشي بخشش درماني برسلامت روان وروابط بين فردي زنان درآستانهي طلاق مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه spss٤ تهران

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلود فصل ۴ چهارم,اثربخشي بخشش درماني,روابط بين فردي زنان,آستانهي طلاق مراجعه كننده,خانه هاي سلامت,spss

فایل های مرتبط با موضوع دانلود فصل ۴ چهارم بررسی اثربخشي بخشش درماني برسلامت روان وروابط بين فردي زنان درآستانهي طلاق مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه spss٤ تهران

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود فصل ۴ چهارم بررسی اثربخشي بخشش درماني برسلامت روان وروابط بين فردي زنان درآستانهي طلاق مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه spss٤ تهران

موضوع

بررسی اثربخشيبخششدرمانيبرسلامتروانوروابطبينفرديزناندرآستانهيطلاقمراجعهكنندهبهخانههايسلامتمنطقه ٤ تهران

روش پژوهش

نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

ابزار

چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R

پرسشنامه کیفیت روابط اجتماعی پیرس و همکاران (۱۹۹۱)

روش تحلیل

آزمون لوین در مورد پیش­فرض تساوی واریانسهای نمرات متغیرهای تحقیق گروهها و نتایج آزمون شاپیرو-ویلک جهت پیش­فرض نرمال بودن توزیع…

f48.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *