دانلود پاورپوینت هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان

دانلود محصول دانلود پاورپوینت هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان با کد فروش ۱۹۷۱۲۹۸


۱-عضویت ۲-مرزهای باز ۳-فعالیت های داوطلبانه ۴-هویت ۵-فرهنگ مشترک ۶-نیروی گروهی ۷-مسئولیت مشترک   شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی: ۱-ساختار تراز حکومتی؛ ساختار رسمی / مسئولیت های مشخص ۲-روش ها و انضباط مشترک ۳-ارتباط چندگانه چندسویی؛ مردم سالاری ۴-یکپارچگی سازمان ۵-ارتباط های مرزشکن ۶-هویت مشترک؛ سرنوشت مشترک   انتخاب استراتژی تغییر اساسی: ۱-تصمیم اگاهانه برای کسب دانش همیشگی ۲-وزن یکسان کار و کسب دانش ۳-ساخت دیدگاه های ذهنی الهام یافته ۴-آینده نگری سازگار و دقیق   ضرورت تغییر: ۱- بازاریابی تها جمی رقبا ۲- مقاومت مصرف کنندگان ۳- فقدان ظرفیت سازمانی ۴- ناهماهنگی فلسفه مدیریت   سوال های اساسی تغییر: ۱-چگونه حاکمیت بین مدیران قابل توزیع است؟ ۲-سیاست ها و استراتژی ها چیست؟ ۳-اثرات تغییرات ساختاری بر مد یریت چیست؟ ۴-پنج سال آینده تصویر شرکت کجاست؟ ۵-چه مواردی در حل تغییر سریع هستند؟ ۶-تشخیص بیماری های سازمان چطور است؟   مشخصات سازمان کمال جو: ۱-تصویر روشن از عملکرد مطلوب سازمان برای کارکنان ومدیران ۲-واقف کردن مدیران و کارکنان به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *