طاهره فیضی,مبانی سازمان و مدیریت, خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت, دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب مب

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نور طاهره فیضی با کد فروش ۱۹۷۱۵۳۴


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مبانی سازمان و مدیریتفصول این کتاب مفاهیم و تعاریفسیر تحول اندیشه های مدیریتبرنامه ریزیسازماندهیهدایتنظارتخلاقیتتعریف سازمانسازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند.وجوه اشتراک سازمانهاهدف یا منظوربرنامهمنابعمدیر انواع سازمانهاانتفاعی و غیر انتفاعیتولیدی و خدماتیدولتی و خصوصیمدیریتعبارت است از فرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی برای رسیدن به هدفهای تعیین شده سازمانانواع مدیراناز نظر سطح سازمانیمدیران عملیاتیمدیران میانیمدیران عالیاز نظر فعالیتهای سازمانیمدیران وظیفه ای(تخصصی)مدیران عمومینقشهای مدیرنقشهای ارتباطیتشریفاتیرهبریرابطنقشهای اطلاعاتیارزیابتوزیع کنندهسخنگونقشهای مدیرفصل۲سیر تحول اندیشه های مدیریتفصل ۲سیر تحول اندیشه های مدیریتنظریه های کلاسیک (۱۹۰۰-۱۹۵۰)نظریه مدیریت علمیشیوه های تعیین بهترین روش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *