مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, دان?

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با کد فروش ۱۹۷۱۱۶۸


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت منابع انسانی بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : دلایل چالشی شدن مدیریت منابع انسانی در این دوره عبارتند از:١- افزایش سطح مهارتهای کارکنان۲- افزایش سطح تخصص ها۳- ورود تکنولوژی نوین۴- ورود زنان به بازار کار۵- تغییر وتحوّلات محیطیدر این دوره علاوه بر وظایف قبلی مدیریت منابع انسانی در تدوین استراتژی ها وراهبردهای سازمان مشارکت دارد زیرا برای اجرای استراتژی ها نیاز به نیروی انسانی کارآمد است ونیروی انسانی کارآمد نیز به راحتی در اختیار ما قرار نمیگیرد واین وظیفۀ مدیریت منابع انسانی است که این نیروها را فراهم کند.از این سیستم یک سلسله استنتاجات بدست می آید که عبارتند از : ١- هریک از اجزای سیستم نباشد سیستم مدیریت منابع انسانی اثربخش نخواهد بود .۲- هریکاز اجزای سیستم درست عمل نکند سیستم مدیریت منابع انسانی اثربخش نخواهدبود .۳- اگر این اجزای سیستم به درستی با هم تعامل نداشته باشند کل ّسیستم اثربخش نخواهد بود .اگر سیستم مدیریت منابع انسانی در سطح کشوری باشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی نامیده میشود .اگر سیستم مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *