نقشه راه ویژه دوره بدو خدمت مهارت آموزان ماده ۲۸ استخدامی آموزش و پرورش(۴) doc

دانلود محصول نقشه راه ویژه دوره بدو خدمت مهارت آموزان ماده ۲۸ استخدامی آموزش و پرورش(۴) doc با کد فروش ۱۹۷۱۰۲۵


قشه راه این فایل در قالب وورد و دارای ۱۲ صفحه و قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب ترسیم وضع موجود از قبیل شرایط مدرسه از نظر مقطع تحصیلی،موقعیت مکانی و جغرافیایی ،وضعیت شغلی و کاری ۱۲۰۰ کلمه مشخص نمودن اهداف ۱۰۰ کلمه ترسیم وضع مطلوب ۳۰۰ کلمه راهبردها ، خط مشی ها و اقدامات مبتنی بر رویکرد معلمی به مثابه مربی ۱۲۰۰ کلمه فرایند و پروسه اجرای ماموریت ۱۶۰۰ کلمه ارائه راهکارهای علمی و عملی ۴۰۰ کلمه جدول شماره ۷:جدول امتیازبندی نقشه راه معرفی دقیق شرایط و وضع موجود اعم از محیط کار و جایگاه حرفه ای خویش طرح موضوع و پروراندن آن میزان قابلیت اجرایی شدن نقشه راه و تناسب روشها با اهداف ترسیم وضع مطلوب راهبردها و نتیجه گیری   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *