دانلود محصول پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات با کد فروش ۱۹۷۰۷۸۶


              پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات در ۶۴ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: بروز آفات و الزام مبارزه شیمیاییتاریخچه آفت کش هاخصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آلنامهای مختلف آفت کش هانام عمومی (Entry name)نام تجارتی یا نام فرمولاسیون ( Trade name ) نام شیمیایی فرمولاسیون آفت کشهاترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سمومجایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفاتکنترل آفات مبتنی بر روش مبارزه شیمیایی مانند سایر روشها اصول و قواعد خاص خود را دارداستفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشهاعوامل موثر در بازدهی شیمیاییطبقه بندی سموممهمترین صور طبقه بندی سمومالف) طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفتب) طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاهج) طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدند) طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری  ( طول زمان تجزیه – معمولا ً در خاک )ه) طبقه بندی سموم از لحاظ نوع موجودات زنده تحت تاثیرو) طبقه بندی سموم بر اساس نحوه اثر در بدن موجوداتز) طبقه بندی سموم بر اساس ساختار شیمیاییشاخص های زیان ب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *