دانلود محصول پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی با کد فروش ۱۹۷۲۴۱۷


              پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفات مهم گیاهی در ۵۱ صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:مگس خربزه  Myiopardalis pardalina زیست شناسیکنترل مگس خربزهكرم به Quince moth Euzophera bigella زيست‌شناسيکنترل شیمیائیکرم سیب  Carpocapsa pomonellaزیست شناسیمبارزسپر دار واوسیب Epidosaphes malicola زیست شناسیمبارزهشته سیاه باقالا Aphis fabae زیست شناسیکنترلشته سبز سيبAphis pomi             زيست‌شناسيکنترل شیمیاییسرشاخه خوار هلوAnarsia lineatelia    سرشاخه خوار هلو Peach twig borer Anarsia lineateliaزيست‌شناسيکنترلشته مومي يا شته خوني سيب Eriosoma lanigerum زيست‌شناسيکنتـــــــرلمبارزه بیولوژیککنترل شیمیاییپروانه تخم انگشتري Malacosoma Neustriaزيست‌شناسيکنترلكنه نمدي مو Eriophyes = Colomerus vitis   (Acari.: Eriophyidae) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *