متن منبر , آرامش , سخنرانی در مورد محرم , منبر محرم , سخنرانی مکتوب در مورد محرم , سخنرانی مکتوب در مورد امام حسین , روضه , روضه امام حسین علیه الس

دانلود محصول ده شب سخنرانی آماده با عنوان راز آرامش ماندگار/مکتوب/ویژه محرم و صفر با کد فروش ۱۹۷۱۶۷۴


یکی از مشکلات مهم منبرهای امروز ما این است که اصلا مخاطبین حال و حوصله نشستن پای منبرهای ما را ندارند، یک سخنران هر چند اقناع مباحثش خوب باشد و یا  حتی راهکار بدهد و راهکارهایش هم متناسب با درد مخاطب باشد ولی اگر انگیزه سازی نباشد نمیتواند مخاطب را نگه دارد تا مباحث مورد نیازش را به آنها ارائه دهد. به همین دلیل گروه پژوهش جبهه فرهنگی میقات ظهور ده شب سخنرانی روشمند و بسیار جذاب و مخاطب پسند که متناسب با مشکلات امروزی جامعه هست با عنوان راز آرامش ماندگار در تعداد ۲۹۱ صفحه برای شما طلاب عزیز آماده کرده است. و محرم را بهترین فرصت دیدیم تا در این فضا که نوای «حسین، آرام جانم» مجالس حسینی را عطر آگین کرده است، به تببین نیاز به آرامش و تبیین عواملی که باعث کسب آرامش عمیق و ماندگار و همچنین تبیین عواملی که باعث از بین رفتن آرامش میباشد بپردازیم. در جلسات اول و دوم، بحث متمرکز بر ضرورت و نیاز، آثار و تعریف آرامش میباشد و در جلسه سوم به معرفی دو سطح آرامش میپردازیم. و در آخر از جلسه چهارم تا جلسه دهم نسبت به بیان راهکار برای کسب آرامش ماندگار که همان آرامشی است که در دل اولیاء …