راهنمای, پرسشنامه ,والدگری ,آلاباما ,فرم کوتاه , APQ 9

دانلود محصول راهنمای پرسشنامه والدگری آلاباما فرم کوتاه (APQ-9) با کد فروش ۱۹۷۱۰۶۴


  فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات:۴ص تعداد سوالات:۹تا معرفی: فرایک ( ۱۹۹۱) با طرح پیچیدگی و مقرون به صرفه نبودن روش مشاهده تعامل والدین و کودک و همچنین عدم کفایت لازم مقیاس های خود گزارشی کودکان از رفتار والدین به دلیل محدودیت در نمونه رفتار مورد ارزیابی، اقدام به طراحی و ساخت پرسشنامه والدگری آلاباما نمود. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۲ عبارت است که پنج بعد رفتار والدگری: مشارکت والدین، والدگری مثبت، ضعف در نظارت و راهنمایی، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و تنبیه بدنی را مورد ارزیابی قرار می دهد. پرسشنامه حاضر، نسخه کوتاه شده پرسشنامه والدگری آلاباما است، که در سال ۲۰۰۶ توسط الگار و همکاران تهیه شده است. این ابزار دارای ۹ عبارت بوده و ۳ زیرمقیاس:  والدگری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و ضعف در نظارت و راهنمایی را مورد ارزیابی قرار می دهد. …