واقعیت مجازی, ربات هپتیکی, هپتیک, آموزش به نابینایان, فنتوم,

دانلود محصول استفاده از فناوري واقعیت مجازي و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانش آموزان نابینا با کد فروش ۱۹۷۱۵۶۲


در این مقاله به ارائه یک نرمافزار جهت آموزش الفبا و اشکال به دانشآموزان نابینا از طریق یک ربات هپتیکی(فنتوم) پرداخته شده است. با استفاده از این فناوري مربی میتواند با فشردن کلیدهاي تعریف شدهاي از صفحه کلید، حروف و اشکال مختلف را روي یک لوح مجازي ایجاد کند. پس از ایجاد هر حرف یا شکل کاربر نابینا قادر است، از طریق ربات هپتیکی و به کمک نیروي ایجاد شده در آن، سطح لوح و حروف و اشکال را احساس کرده و در مسیر حروف و یا اشکال حرکت کند. فرمت فایل:پی دی اف تعداد صفحات:۸ …