آموزش وپرورش, برنامه درسی ملی, سواد فناوری, معلمان

دانلود محصول سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری با کد فروش ۱۹۷۱۵۸۹


هدف از پژوهش حاضر بررسی سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش  وپرورش، حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفی و با استفاده از روش تحليل محتوا انجام شده است. جامعه آماری، اسناد بالادستی آموزشوپرورش، شامل نقشه جامع علمی كشور، سند تحول بنيادین آموزش  وپرورش و سند برنامه درسی ملی می باشد. . فرمت فایل:پی دی اف تعداد صفحات:۱۱   …