نیازسنجی , توانمندسازی,بودجه بندی ,ارزشیابی ,محله ,ارتقای سلامت

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مشارکت شهروندان در ارتقای سلامت محله با کد فروش ۱۹۷۱۳۶۲


شامل ۲۰ اسلاید با عناوین زیر است: نیاز و نیاز سنجی چرا نیازسنجی نیازسنجی باید به پرسش های زیر پاسخ دهد روش های شناسایی نیازهای محل مراحل نیازسنجی روش های جمع آوری اطلاعات  در بازدید میدانی تعیین اهداف کلی و اختصاصی یک هدف اختصاصی با ید پاسخگوی این پرسش ها باشد ارزیابی منابع و موانع طراحی فعالیت های پروژه بودجه بندی پایش  ( ارزشیابی در طول اجرای پروژه/ فرایند) ارزشیابی نهایی و تاثیر منبع: کتاب راهنمای توانمندسازی شهروندان و محلات شهر برای ارتقای سلامت   …

ارزشیابی , ارتقای سلامت, آموزش بهداشت, آموزش دهنده, آموزش گیرنده, فراگیر, پاورپوینت

دانلود محصول دانلود پاورپوینت ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت با کد فروش ۱۹۷۱۳۶۳


پاورپوینت شامل ۱۰ اسلاید با عناوین: تعریف ارزشیابی سطوح ارزشیابی فواید ارزشیابی برای آموزش دهنده فواید برای فراگیران  انواع از نظر نحوه اجرا …