اموزش, زبان انگلیسی, سه برابر, سریعتر ,و بسیار, اسانتر

دانلود محصول اموزش انگلیسی پایه سه برابر سریعتر و بسیار اسانتر. بدون نیاز به خواندن گرامر و یا حفظ واژگان با کد فروش ۱۹۷۱۸۴۹


#اموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی #( American English ) #(انگلیسی پایه)#(یاد گیری زبان انگلیسی سه برابر سریعتر و بسیار اسانتر از حالت عادی) انگیزه اختراع (اموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی) ایده اختراع چنین سبکی مربوط به زمانی است که من باید در مدت زمان کوتاهی زبان انگلیسی را یاد می گرفتم در حالی که سطح صفر داشتم . بنابرین  ازمایشاتی را برای ایجاد یک سبک مدرن که بر گرفته از سبک متون بود اغاز کردم ایجاد چنین سبکی کاملا موفقیت امیز بود و من توانستم علاوه بر زبان انگلیسی زبان المانی را هم یاد بگیرم  و در طول این دوران بر روی کاستیهای این روش کار کردم  و نتیجه چیزی بود که  اینجاست علل یاد گیری سریع با کتاب (اموزش زبان انگلیسی به سبک بنیادی)  این سبک سه المنت زبان را که شامل واژگان – گرامر(در مورد گرامر در بندهای بعدی توضیح بیشتری داده خواهد شد)و درک مطلب می باشد  را از هم جدا می کند. و بدین صورت  یاد گیری هر سه بخش به صورت جداگانه خود سرعت یادگیری زبان را در کل افزایش می دهد . ولی اصلی ترین دلیل افزایش سرعت یاد گیری  این است که این کتاب در اب …