اسفندیار فرج وند , تحلیلی بر فراگرد تنظیم و کنترل بودجه , خلاصه کتاب تحلیلی بر فراگرد تنظیم و کنترل بودجه , دانلود خلاصه کتاب تحلیلی بر فراگرد

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تحلیلی بر فراگرد تنظيم و کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۷۳


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   عنوان درس : فراگرد تنظيم و کنترل بودجه منبع : بودجه تاليف : اسفنديار فرج وند         مقدمه : هدف از مطالعه اين درس آشنايي با فرايند تنظيم و تصويب ،اجراو كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي مي باشد . فصل اول کلیات بودجه ونقش دولت در اقتصاد منشاء اصلی تشکیل دولت:۱-امنیت بوسیله دولت برای مردم ایجاد می شود.۲-نظم یک شیوه زندگا نی است که دولت در ایجاد ان کو شش می کند.۳-عدا لت بوسیله سازمانی به نام دولت اجرا می شود.نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت در حوزه اقتصادی ۳ دوره وجوددارد که دولت در ان نقش دارد۱-دوره که از قرن ۱۸با تحولات صنعتی در انگلستان اغاز شد وهمراه اندیشه های اقتصادی  کلا سیک بود.۲-در نیمه اول قرن۱۸ دو واقه انقلاب اکتبروبحران بزرگ اقتصادی اروبا وامریکا سبب شددولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری داشته باشد ۳-ربع بایانی قرن بیستم رجعت وبازگشتی به سوی اندیشه های دوره کلاسیک موسوم به نئکلاسیک توانست دولت گرای سوسیالیستیو …