دکتر ویدا مجتهد زاده ,اصول حسابداری ۱, خلاصه کتاب اصول حسابداری ۱, دانلود خلاصه کتاب اصول حسابداری ۱, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب اصول حسابدا

دانلود محصول پاورپوینت کتاب اصول حسابداري ۱ تالیف دکتر ويدا مجتهد زاده و دکتر سید حسین علوی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۳۲۱


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب اصول حسابداري ۱ تالیف دکتر ويدا مجتهد زاده دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اصول حسابداري ۱ رشته : مديريت ( بازرگاني ، دولتي و … ) تعداد واحد : ۳ واحد نام منبع : اصول حسابداري ۱ مولف : دکتر ويدا مجتهد زاده         هدف :آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آنقرون وسطيجمع آوري ماليات توسط فرمانروايان و انجام مخارج حکومتدر ايران خزانه دار و مستوفي ها حسابهاي دخل و خرج شاهانه را نکه مي داشتند.اولين جرقه حسابداري دوطرفهکتاب رياضيات نويسنده لوکا پاچيولي کشيش ايتاليائيسال انتشار۱۴۹۴مشخصات :عدم تمايز بين اموال شخصي مالک و سازمان تجاريعدم توجه به صورتهاي مالي و نگهداري حساب دارائيهاي ثابتماهيت حسابداريروشهاي قراردادي که توسط انجمنهاي حرفه اي يا اساتيد تدوين شده و مورد قبول همگان قرار گرفته است.اطلاعات حسابداريماده اوليه حسابداري استاطلاعات مالي مربوط به مبادلات يك واحد تجاري كه بر حسب پول بيان مي‌شودمشخصه اطلاعات:مربوط بودن – به موقع بودن- صحيح بودن- قابل مقايسه بودن … تـوضـیـحــاتِ …