افت تحصیلی, اعتیاد به اینترنت, بازی های رایانه ای, دانش آموزان

دانلود محصول نقش بازیهای رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تهران با کد فروش ۱۹۷۱۵۶۹


پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تهران انجام شود. تحقیق از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق دانش آموزان متوسطه منطقه ۳ شهر تهران که تعداد آنها ۲۷۵۳۵ نفر می باشد. فرمت فایل:پی دی اف تعداد صفحات:۱۰ …