اندرکنش شمع ـ خاک تحت اثر بار محوری ,عمران,معماری,پروژه,کارآموزی

دانلود محصول اندركنش شمع ـ خاك تحت اثر بار محوري با کد فروش ۱۹۷۱۸۸۷


تعداد صفحه ۱۰۰ با فرمت word  چکیده و فهرست مطالب این پروژه که تحت عنوان اندركنش شمع ـ خاك تحت اثر بار محوري در ۹۵ صفحه با عناوین زیر برای شما عزیزان آماده شده است.  پيشگفتار ۱ ۱-۱) مقدمه ۱ ۱-۱-۱) پي عميق يا شمع ۲ ۱-۲) بيان مساله ۳ فصل اول ۴ ۱-۱) مقدمه ۴ ۱-۲) اصطکاک بین شمع و خاک ۵ ۱-۳) شرایط فعال شدن مقاومت نوک ۸ ۱-۴) مقاومت در انتهای کوبش و در کوبش مجدد ۹ ۱-۵) نیروهای پس ماند در شمع ۱۰ ۱-۶) صفحۀ خنثی ۱۲ ۱-۷) نشست پی‌های عمیق ۱۶ ۱-۷-۱) روش سنتی متداول (Conventional approach) 17 1-7-2) روش مدول تانژانت جانبو ۱۹ ۱-۷-۳) محاسبۀ نشست گروه شمع ۲۲ ۱-۷-۴) خلاصۀ محاسبات نشست ۲۳ ۱-۸) طرح سازه ای شمع ۲۴ فصل دوم ۲۶ ۲-۱) مقدمه ۲۶ ۲-۲-۱) اندرکنش تنه شمع با خاک لایه بالا ۲۷ ۲-۲-۲) اندرکنش نوک شمع با خاک لایه پایین ۲۸ ۲-۲-۳) ترکیب بار انتقالی توسط تنه و نوک شمع ۲۸ ۲-۲-۴) قابلیت فشردگی شمع ۲۹ ۲-۳) اندرکنش شمع – خاک – شمع تحت بار قائم استاتیکی ۳۰ ۲-۳-۱) روش راندلف و روث ۳۰ ۲-۳-۲) روش لی ۳۴ ۲-۳-۳) روش جزتاس و میلانوکیس ۳۶ …