رفاه اجتماعی pdf,مفهوم رفاه اجتماعی,نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی,شاخص های رفاه اجتماعی,مقاله در مورد رفاه اجتماعی,رفاه اجتماعی چیست,انوا?

دانلود محصول پاورپوینت نظریه رفاه اجتماعی با کد فروش ۱۹۷۲۳۲۲


دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه رفاه اجتماعی ، در قالب ppt و در ۱۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مدرنیتهپسامدرنیتهمدرنیزاسیونمدرنیسمپسامدرنیسموضعیت پست مدرن     بخشی از متن پاورپوینت: مدرنیته مدرنیته با رنسانس در غرب پا به عرصه وجود گذاشته و دلالت بر نظام های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارد که از قرن ۱۸ به بعد در غرب شکل گرفته است دلالت بر عقلانی سازی اقتصاد پیشرو و اداری و تمایز ساختاری جهان اجتماعی ، تفکیک واقعیت از ارزش یا  حوزه اخلاق از حوزه نظر دارددلالت بر فرایندهای ایجاد دولت صنعتی سرمایه دار ی مدرن داردپسا مدرنیته دلالت بر چیزی دارد که بعد از مدرنیته آمده استحکایت از تغییر و به هم خوردگی اشکال اجتماعی مدرنیته دارد   دراین باره که آیا پسامدرنیته  در تقابل با مدرنیته است یا تداوم آن  اختلاف نظر استپسا مدرنیته بر گوناگونی هویت فردی و اجتماعی تاکید داردبه جای تاکید بر کلیت سیاسی و سیاست کلیت سازی  بر دموکراسی کثرت گرا و باز تاکید می کندبه  جای قطعیت پیشرفت ، به دوپهلویی و ابهام تاکید دارددرعصر پسامدرن مولد بودن فناوری صنعتی جای خود …