پاورپوینت, گفتار اول, فصل پنجم ,زیست شناسی (۱), پایه یازدهم , دوره دوم متوسطه, رشته علوم تجربی, نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع, ایمنی

دانلود محصول پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۰۸۵۲


  شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است. همان گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر، می توان سدّی در برابر حملۀ بیگانگان ایجاد کرد، بدن ما به وسیلۀ سدهایی در اطراف خود، محافظت می شود. پوست و مخاط، سدّ محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

پاورپوینت, گفتار دوم, فصل پنجم, زیست شناسی (۱), پایه یازدهم , دوره دوم متوسطه, رشته علوم تجربی, دومین خط دفاعی: واکنش های, عمومی, سریع, ایمنی

دانلود محصول پاورپوینت گفتار دوم فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۰۸۵۶


  مشاهدۀ یک دانشمند کلید پاسخ به این سؤال، از مشاهدۀ جانور شناسی به نام ایلیا مچنیکو به دست آمد. او در حین مطالعۀ لارو ستارۀ دریایی، که شفاف است، به مشاهدۀ شگفت انگیزی دست یافت. مچنیکو برای نخستین بار، درون بدن لارو یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند؛ حرکت می کردند و مواد اطراف خود را می خوردند.  در این هنگام فکری به ذهن او خطور کرد: شاید این یاخته ها میکروب ها و ذرات خارجی را هم می خورند و در دفاع نقش دارند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت, گفتار سوم, فصل پنجم ,زیست شناسی (۱), پایه یازدهم , دوره دوم متوسطه, رشته علوم تجربی, سومین, خطّ دفاعی, دفاع, اختصاصی, ایمنی

دانلود محصول پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۰۸۶۴


  لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن دفاع اختصاصی به وسیلۀ لنفوسیت های B و T انجام  می شود. هر دو نوع لنفوسیت در مغز استخوان تولید می شوند و در ابتدا نابالغ اند؛ یعنی توانایی شناسایی عامل بیگانه را ندارند. لنفوسیت های B در همان مغز استخوان اما لنفوسیت های T در تیموس بالغ می شوند و به این ترتیب، توانایی شناسایی عامل بیگانه را به دست می آورند (شکل ۱۰).  تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازۀ آن تحلیل می رود.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …