پاورپوینت, فصل پانزدهم , علوم نهم, با هم زیستن

دانلود محصول پاورپوینت فصل پانزدهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۶۰۶


  فهرست مطالب آموختیم که… یوم سازگان فرایند های مهم در هر اکوسیستم اجزای زنجیره غذایی ترکیبات تشکیل دهنده مواد هرم ماده و انرژی روابط غذایی بین جانداران انواع همزیستی شکار و شکارچی رقابت     تنوع زیستی و تنوع محیط عوامل کاهش تنوع زیستی اهمیت تنوع زیستی گونه های منقرض شده     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …