دانلود طرح در باز کن برقی یا اف اف ۳۱ ص ,طرح در باز کن برقی یا اف اف ۳۱ ص,دانلود دانلود طرح در باز کن برقی یا اف اف ۳۱ ص ,طرح,در,باز,کن,برقی,یا,اف,اف,۳۱

دانلود محصول دانلود طرح در باز کن برقی با کد فروش ۱۹۷۰۶۹۹


طرح در باز کن برقی یا اف اف – word (..doc) – عمومی و آزاد – گوناگوننوع فایل : word (..doc) تعداد صفحه : ۶۹ قسمتی از محتویات فایل :     ‏طرح در باز کن برقی ‏ ‏ (مرکز آموزش عالی‏ شهید‏ بهشتی اردکان)‏ ‏ ‏ ‏پروژه و کار آفرینی ‏ ‏ ‏طرح در باز کن برقی ‏ ‏ ‏پروژه و کار آفرینی ‏عنوان ‏صفحه ‏عنوان ‏صفحه ‏فصل اول: ‏مقدمه ‏اساسنامه ‏جمع بندی مشخصات اصلی طرح ‏تراز نامه اول دوره ‏فصل دوم: ‏معرفی محصول ‏تعریف محصول ‏مشخصات محصول ‏ویژگی های محصول ‏فصل سوم: ‏مطالعات فنی ‏بررسی وبراورد های فنی ‏مواد اولیه ‏تاسیسات عمومی و خدمات جانبی ‏تجهیزات ازمایشگاهی ‏نیروی انسانی ‏فصل چهارم: ‏بررسی های مالی واقتصادی ‏برنامه تولید سالانه ‏ارزش مواد اولیه ‏تامین انواع انرژی موردنیاز ‏خدمات نیروی انسانی ‏جمع بندی اجزاء وبراورد سرمایه درگردش ‏اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت ‏هزینه های قبل از بهره برداری ‏براورد سرمایه ثابت ‏بر …