مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

همه چیز در مورد مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدلسازی فرکانس,بالای سيستم زمين,استفاده از مفاهیم کیفی جدید,الکترومغناطیس,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس...

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

 چکیده :
سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است.
اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می…

f48.ir

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

همه چیز در مورد مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدلسازی دینامیکی,شبیه‌سازی مبدل باک,مبدل بوست,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی.. ۱
فصل اول: مقدمه.. ۲
۱-۱ مبدل‌های dc به dc. 3
۱-۲ میانگین فضای حالت.. ۳
۱-۳ کنترل حالت جریان.. ۴
۱-۴ محرک برای این کار.. ۵
۱-۵ مدل‎ها برای مبدل‎های dcبه dcبدون کنترل کننده ها.. ۷
۱-۶ مدل‌ها برای کنترل حالت جریان.. ۸
۱-۷ تأثیر بار روی دینامیک‌ مبدل.. ۹
۱-۸ استفاده جریان بار برای کنترل.. ۱۰
فصل دوم: مروری بر گذشته و کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست.. ۱۳
۲-۱ کارهای انجام شده در…

f48.ir

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

همه چیز در مورد مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ ….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ ….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز,استاتیکی,مدل DQ,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ .....

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……..۱
فصل اوّل:مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل اینورترهای سه فاز
۱-۱ مقدمه ……..۲
۱-۲ مشخصه سازی و شاخصهای مربوط به فروافتادگی ولتاژ…….۴
۱-۳ کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………۵
۱-۴ تاثیر تغییرات در در سيستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………………..۵
۱-۵ نصب ادوات بهبود کننده…

f48.ir

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

همه چیز در مورد مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدلسازی و شبیه سازی,کنترلر اینورتر سه سطحی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی....

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

 فهرست مطالب
فصلاول:کلیات تحقیق. ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲شرحوتوصيف :۲
۱-۳-مروریبراینورترها. ۳
۱-۳-۱-اینورتر تکفاز. ۵
۱-۳-۲-اینوترپل تکفاز. ۷
۱-۳-۳-اینوتر تکفاز PWM.. 9
۱-۳-۴-اینورتر سه فاز. ۱۰
۱-۳-۵-اینورتر با تشدید سری. ۱۵
۱-۳-۶-اینورترهای منبع جریان. ۱۵
۱-۳-۷-اینوتر منبع جریان سه فاز. ۱۶
۱-۳-۷-مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ. ۲۱
۱-۳-۸-اینورترهایچندسطحی. ۲۲
۱-۴-انواعاینورترهاچندسطحیازنظرساختار. ۲۳
۱-۴-۱-ویژگیاینورترهایچندسطحی. ۲۳
۱-۴-۲-مزایاومعایباینورترهایچندسطحی….

f48.ir

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

همه چیز در مورد مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدیریت انرژی در ریزشبک,برنامه های پاسخگویی بار,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های  پاسخگویی بار....

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف پایان نامه. ۶
۱-۵- فرضیه. ۶
۱-۶- ساختار کلی پایان نامه. ۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. ۸
بخش اول. ۸
۲-۱- ریزشبکه. ۹
۲-۱-۱- مقدمه. ۹
۲-۱-۲- تعريف ريزشبكه CERTS. 10
۲-۱-۳- ساختار ريزشبكه. ۱۱
۲-۱-۳-۱- منابع انرژي پراكنده. ۱۲
۲-۱-۳-۲- واسط هاي اتصال. ۱۲
۲-۱-۳-۳- بارهاي ريزشبكه. ۱۳
۲-۱-۳-۴- سيستم هاي مديريتي. ۱۴
۲-۱-۳-۵- ساختار كنترلي. ۱۵
۲-۱-۴- برنامه ريزي و بهره برداري…

f48.ir

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

همه چیز در مورد مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدلسازي ديناميکي,يکسوساز شش پالسه تريستوري,سيستم تحريک استاتيک,ژنراتورسنکرون,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون....

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…..۱
فصل اول: مقدمه
(۱-۱)ماشينهاي سنکرون………………..….………………………………………………………………………….………..2
(۱-۲)معادلات و محاسبات اوليه ماشين سنکرون.. ۶
(۱-۲-۱)مدارهاي تزويج شده با نشتي – سيستم مغناطيسي خطي :.. ۸
(۱-۲-۲)مدارهاي تزويج شده بدون نشتي – سيستم مغناطيسي خطي:.. ۱۱
(۱-۳)معادلات ولتاژ ماشين سنكرون…..

f48.ir

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند….

همه چیز در مورد مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مدیریت سمت تقاضا و شارژ,دشارژ ماشین برقی,کاهش هزینه مصرف کننده,تئوری بازی ها در شبکه هوشمند,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند....

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ……. ۳
۱-۲- بیان مسئله… ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- بیان عملکرد فصل های آینده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۲-۱- قیمت گذاری و…

f48.ir

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی….

همه چیز در مورد یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): یک روش بهینه‌سازی,پارامترهای پایدارساز,سیستم قدرت تک ماشینه,الگوریتم اصلاح شده,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی....

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی….

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده …….

۱

فصل اول:مقدمه …………

۲

۱-۱- پیشگفتار …..

۳

۱-۲- نوسانات فرکانس پایین و ناپایداری سیگنال کوچک ….

۴

۱-۳- بهبود پایداری سیگنال کوچک با استفاده از تجهیزات کنترلی ……………………….

۵

۱-۴- اهداف پروژه …………………………………………………………………………………………

۵

۱-۵- سرفصل‌های پایان‌نامه ……………………………………………………………………………..

۶

فصل دوم: مروری بر…

f48.ir

مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار….

همه چیز در مورد مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار….

دسته بندی: برق

تگ (نشان): مکان‏يابي همزمان منابع توليد,کليدها در شبکه توزيع,عملکرد جزيره‏اي و مدل بار,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار....

مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره‏اي و مدل بار….

 چکیده
اهميت مسأله انرژي، نياز به استفاده از منابع انرژي نو را به عنوان توليدکننده انرژي الکتريکي افزايش داده­ است. امروزه يکي از گزينه­هاي مناسب جهت تأمين انرژي الکتريکي، منابع توليد پراکنده مي­باشند. استفاده از توليد پراکنده، تأثيرات مثبت زيادي از قبيل افزايش ظرفيت آزاد خطوط، کاهش تلفات توان، بهبود پروفيل ولتاژ و بهبود شاخص‏هاي قابليت اطمينان دارد. علاوه بر اين، کاربرد کليدهاي جداکننده در شبکه توزيع­ مي­تواند نقش مؤثري…

f48.ir

ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی…..

همه چیز در مورد ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی…..

دسته بندی: برق

تگ (نشان): ناحيه بندي عنبيه,ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و