برهم‌کنش نور با ماده,بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده,انواع برخورد فوتون با ماده,نظریۀ شگفت‌انگیز نور و ماده,برهم کنش نور با ماده,سازو?

دانلود محصول تحقیق برهمكنش پرتوهاي‌پرانرژي با ماده با کد فروش ۱۹۷۱۵۱۹


دانلود تحقیق با موضوع برهمكنش پرتوهاي‌پرانرژي با ماده، ذر قالب doc و در ۱۰ صغحه، قابل ویرایش.     بخشی از متن تحقیق: در اين فصل، فقط سازوكار برهمكنش پرتوي پرانرژي با ماده، مورد بحث قرار مي‌گيرد. دراين‌‌جا، پرتو به معني كلي، آن يعني هم پرتوي ذره‌اي ( ذرات باردار و نوترون ) و هم تابش الكترومغناطيس به‌صورت پرتو‌هاي X  و γ مورد نظر است.  موضوعات مورد بحث، شامل استنباطي از آشكارسازي و اثرات ( مخصوصاً بيولوژيك ) پرتو‌هاي پرانرژي وحفاظت در برابرآنهاست. به‌خاطر پيچيدگي موضوع، فقط بعضي از ويژگيها مطرح مي‌شود. اين فصل به سه بخش تقسيم مي‌شود: (۱)    – برهمكنش ذرّات باردار نظير ۲ D ، e , e+ , p , α ( با انرژي keV10 تا MeV 10 ). توي     – برهمكنش فوتون‌ها پرانرژي نظير پرتوي  X  و γ  (3)     ـ برهمكنش نوترون.برهمكنش ذرّات باردار (keV 10 تا MeV 10 )سازوكار اصلي برهمكنش  ذرة باردار هنگام عبور از ميان مادّه (هدف)، با الكترونهاي منفي و هسته&z …