راهنمای ,پرسشنامه ,کیفیت زندگی, سازمان, بهداشت جهانی , WHOQOL100

دانلود محصول راهنمای پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( WHOQOL-100 ) با کد فروش ۱۹۷۱۰۶۶


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات:۱۶ص تعداد سوالات:۱۰۰ تا معرفی: پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- ۱۰۰ در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی افراد تهیه شد.  این آزمون یک ابزار خود گزارشی است که ۶ بعد کلی کیفیت زندگی و ۲۴ جنبه آن را می سنجد. ۶ بعد و ۲۴ جنبه کیفیت زندگی عبارتند از:  بعد جسمانی ( درد و ناراحتی، انرژی و خستگی، خواب و استراحت)؛ بعد روانی ( احساسات مثبت، تفکر و یادگیری، عزت نفس، ظاهر و تصویر بدنی، احساسات منفی)؛ بعد سطح استقلال ( جابجایی ( نقل مکان ))، فعالیت های روزمره، وابستگی به دارو یا درمان، ظرفیت کاری)، بعد روابط اجتماعی ( روابط فردی، حمایت اجتماعی، فعالیت جنسی)؛ بعد محیط ( امنیت و اطمینان فیزیکی ، محیط خانه، منابع مالی، مراقبت های بهداشتی و اجتماعی، فرصت کسب اطلاعات و مهارت های جدید، شرکت در تفریحات،  محیط فیزیکی ، حمل و نقل)؛ بعد معنویت ( معنویت ). به هر یک از زیر مقیاس‌ها ۴ سوال اختصاص داده شده است. بنابراین مجموع آنها ۹۶ عبار …