بهداشت حرفه ای,بهداشت, حرفه ای,

دانلود محصول پاورپوینت درباره بهداشت حرفه ای با کد فروش ۱۹۷۲۰۸۵


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۶۳ اسلاید     برخی از اسلایدها:   دامنه فعاليتهاي بهداشت حرفه اي   •شناخت، ارزيابي و كنترل بيماريهاي شغلي و بيماريهاي ناشي از كار •شناسايي و ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار •مسائل ارگونومي در صنعت •اصول بهسازي محيط كار •معاينات شغلي در صنعت •كنترل بيماريها و حوادث شغلي     تقسيم بندي بيماريهاي شغلي بر حسب اتيولوژي     •بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار •بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور شيميايي محيط كار •بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور مكانيكي محيط كار •بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور رواني محيط كار •بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور بيولوژيكي محيط كار     …