فصل های تفکیک شده کتاب زبان اصلی بیهوشی میلر, بیهوشی میلر, فصل های کتاب بیهوشی میلر, امتحان ارتقا و بورد بیهوشی

دانلود محصول Miller\\\\\\\’s Anesthesia Separated, 2-Volume Set 8th Edition2015 با کد فروش ۱۹۷۱۷۷۱


فصل های تفکیک شده کتاب زبان اصلی بیهوشی میلر ، ویرایش هشتم، سال ۲۰۱۵ هر یک از فصل های این کتاب به صورت فایل جداگانه PDF ذخیره شده است و مطالعه ی آن را بسیار آسان تر میکند… از آنجایی که این کتاب به عنوان رفرنس امتحان ارتقا و بورد بیهوشی در کشور میباشد، لذا جهت سهولت دسترسی و مطالعه آسان فصل های مختلف این کتاب، بر آن شدیم که فصول مربوط به کتاب بیهوشی میلر را به صورت تفکیک شده عرضه کنیم… امید است که مورد استفاده دستیاران بیهوشی واقع شود… Miller’s Anesthesia Separated, 2-Volume Set 8th Edition Imprint: Saunders Published Date: 14th October 2014 Page Count: 3576 …