ریچارد ال دفت,اعرابی , پارساییان ,تئوری و طراحی ساختار, خلاصه کتاب تئوری و طراحی ساختار, دانلود خلاصه کتاب تئوری و طراحی ساختار, دانشگاه پیام

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تئوري و طراحي ساختار تالیف ريچارد ال دفت ترجمۀ سید محمد اعرابي و علی پارساييان دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۳۳۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب تئوري و طراحي ساختار تالیف ريچارد ال دفت ترجمۀ اعرابي و پارساييان دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : تئوري و طراحي سازمان سازماندهي و تشكيلات نام درس : سازماندهي و تشكيلات؛ تعداد واحد درسي : ۳ واحد؛ نام منبع درسي : تئوري و طراحي ساختار؛ مؤلف : ريچارد ال دفت ؛ترجمۀ : اعرابي و پارساييان     فهرست مطالببخش اول: مقدمه اي بر سازمانفصل اول: سازمانها و تئوري سازمانبخش دوم: سيستم بازفصل دوم: مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمانفصل سوم: محيط خارجي بخش سوم: ساختار و طراحي سازمانفصل چهارم: تكنولوژي توليد كالا،خدمات و اطلاعاتفصل پنجم: اندازه،چرخۀ حيات و سير قهقرايي سازمانفصل ششم: مباني ساختار سازمانفصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني بخش اول:مقدمه اي بر سازمانفصل اول:سازمانها و تئوري سازمانچالشهاي كنوني پيش روي سازمانهارقابت جهاني تجديد سازمانبرتريهاي استراتژيكروابط كاركنانناهمگوني نيروي كار مسؤليتهاي اجتماعي و اصول اخلاقيمقدمه ”بيشتر مديران امروز بايد چنين احساس كنند كه در يك هواپيماي بسيار سريع در حال پرواز ه …