بررسی و ساخت هسته های صوتی,تاریخچه فروالکتریسیته,تعریف مواد پیزوالکتریک,دمای کوری و استحاله فازی,دسته بندی مواد پیزوالکتریک,تمیزکننده التر

دانلود محصول موضوع بررسی و ساخت هسته های صوتی با کد فروش ۱۹۷۰۹۷۵


          بررسی و ساخت هسته های صوتی فهرست مطالب   1- تاریخچه، آشنایی و مشخصات مواد فرو و پیزوالکتریک ۱-۱- تاریخچه فروالکتریسیته ۱-۲- تعریف مواد پیزوالکتریک ۱-۳- تاریخچه و اهمیت پیزوالکتریسیته ۱-۴- آشنایی با دمای کوری و استحاله فازی ۱-۵- بلورهای پیزوالکتریک و بررسی علت وجود این خاصیت در آنها ۱-۵-۱- اثر پیزوالکتریک در تک بلورها ۱-۵-۲- اثر پیزوالکتریک در چندبلورها ۱-۶- بررسی علت وجود اثر پیزوالکتریک در مواد . ۱-۷- دسته بندی مواد پیزوالکتریک ۱-۷-۱- مواد سخت یا با قدرت بالا ۱-۷-۲- مواد نرم یا مواد با حساسیت بالا ۱-۷-۳- مواد دلخواه ۱-۸- سایز و شکل های استاندارد مواد پیزوالکتریک . ۱-۹- انواع تأثیرات دمایی بر سرامیک های پیزوالکتریک . ۱-۹-۱- انبساط حرارتی خطی . ۱-۹-۲- وابستگی دمایی پیزو ۱-۱۰- مدت زمان کارکرد سرامیک های PZT 1-11- شکستگی در سرامیک های پیزو ۱-۱۲- شاخص های پیزو الکتریک . ۱-۱۲-۱- ثابت دی الکتریک  .  1-12-2- ثابت S . 1-12-3- ثابت شارژ پیزوالکتریک d . 1-12-4- ثابت ولتاژ پیزوالکتریک g . 1-12-5- فاکتور کوپلینگ …