دکتر ابوالقاسم طاهری,تاریخ عقاید سیاسی, خلاصه کتاب تاریخ عقاید سیاسی, دانلود خلاصه کتاب تاریخ عقاید سیاسی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب تار

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۸۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هدف كليآشنا نمودن دانشجويان گرامي با نظرات ديدگاهها و تفكر فلاسفه بزرگي چون افلاطون اپيكو ژان ژاك روسو هگل و ماركس و همچنين بخث و بررسي پيرامون راههاي ارائه شده وسيله اين دانشمندان در راه از بين بردن ناهنجاريهاي اجتماعي و برقراري نظم و ايجاد عدالت اجتماعي از اهداف اصلي تهيه و تدوين كتاب حاضر است.راهنماي مطالعهاز شما دانشجويان گرامي تقاضا ميشود، نخست به مطالعه هدفهاي كلي و سپس به مطالعه هدفهاي رفتاري هر بخش بپردازيد. مطالعه اين هدفها شما را در دانستن اينكه پس از خاتمه هر فصل در معلومات و اطلاعات شما چه تفييراتي بايد بوجود آمده باشد ياري خواهد كرد. چه ممكن است فهم هدفهاي رفتاري پيش از اشنائي به محتواي هر فصل براي شما دشوار باشد و در اينصورت ميتوانيد هدفها را يكبار بخوانيد و بعد در حين خواندن متن و پس از پايان هر فصل به فهرست هدفهاي رفتاري مراجعه كنيد تا آگاه شويد كه در آن قسمت از شما چه انتظاري ميرود. پس از مطالعه مقدماتي با در نظر گرفتن هدفهاي رفتاري ي …