پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم ۱۶۰ ص

همه چیز در مورد پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم ۱۶۰ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم ۱۶۰ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم ۱۶۰ ص

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم ۱۶۰ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم 160 ص

پايان_نامه كارشناسي ارشد -تاريخ تحليلي مجلس _هارم ۱۶۰ ص

موضوع پژوهش:
با صدور فرمان مشروطيت، ساختار حكومت از قدرت مطلقه به حكومت دموكراتيك و مشاركت سياسي مردم در اداره مملكت تغيير يافت. قطعاً در اين ميان مجلس شوراي ملي به عنوان يكي از اركان مشروطيت و نظام جديد سياسي از اهميت بسياري برخوردار بود. هرچند مجلس همواره با مشكلات بسياري مواجه شد كه به ناپايداري عمر اين نهاد انجاميد، وليكن اين مسأله از اهميت موضوع نمي‌كاهد. به طوري كه مشروطه‌خواهان تلاش بسياري براي باز نگه‌داشتن مجلس و جلوگيري…

f48.ir

پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

همه چیز در مورد پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در  الجزاير

پایان نامه اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

چكيده :‌
موضوع : بررسي اوضاع سياسي، تاريخي، اجتماعي، فرهنگي بني حماد در الجزاير.
حكومت حمادي از سال ۴۱۹ ه.تا ۵۴۷ ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر…

f48.ir

پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه ۱۵۰ ص

همه چیز در مورد پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه ۱۵۰ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه ۱۵۰ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه ۱۵۰ ص

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه ۱۵۰ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه ارشد تاریخ اسلام - زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه 150 ص

پایان نامه ارشد تاریخ اسلام – زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه ۱۵۰ ص

مقدمه
الف) اهمیت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست . تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند. اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید. از آنجائیکه سرکوب شورشهای موسوم به ارتداد سرآغاز…

f48.ir

پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام

همه چیز در مورد پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام

پایان نامه بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام

«مقدمه»
در قرن حاضر كه قرن پيشرفت در علم و فن آوري است. كمتر كسي احساس نياز به گذشته خود مي كند. گذشته اي كه ثمره آن امروز است. براي انسان امروز اسطوره هنوز واژه اي نا آشناست.
زيرا احساس خلأ آنرا درك نكرده است. احساسي كه با هيچ علم و انديشه اي حبران نمي شود. انسان نخستين با اسطوره به دنيا مي آيد، زندگي مي كند و از دنيا مي رود. اسطوره هستة اصلي زندگي اوست. پاسخ سؤالهايش، ريشه تفكراتش، درك قدرت مافوق همه و همه با اسطوره همراه است. بنابراين…

f48.ir

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان

همه چیز در مورد پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان

پایان نامه اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. و
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ك
هدف از پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… م
فصل اول: کلیات
معرفي منابع…

f48.ir

پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله ۲۰۷ ص

همه چیز در مورد پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله ۲۰۷ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله ۲۰۷ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله ۲۰۷ ص

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله ۲۰۷ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله  207 ص

پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله ۲۰۷ ص

چكيده
ميرزا علي خان معروف به امين الدوله به سال۱۲۶۰هجري قمري(۱۲۲۲هجري شمسي)در تهران متولد شد. وي فرزند ميرزا محمدخان مجدالملك (سينكي لواساني) كه وي خواهر زاده ميرزا آقا خان نوري دومين صدراعظم ناصر الدين شاه بوده است.
امين الدوله خط و انشاء را از پدر آموخت، مقدمات زبان عربي را در تهران آموخته بود. و در سفري كه همراه پدر به بغداد رفت به تكميل زبان عربي و آموزش زبان تركيبي اسلامبولي پرداخت وقتي پدرش مجد الملك به كارپردازي آذربايجان منصوب شد همراه…

f48.ir

پایان نامه تاريخ ساسانيان ۲۵۰ ص

همه چیز در مورد پایان نامه تاريخ ساسانيان ۲۵۰ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه تاريخ ساسانيان ۲۵۰ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه تاريخ ساسانيان ۲۵۰ ص

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه تاريخ ساسانيان ۲۵۰ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه تاريخ ساسانيان 250 ص

پایان نامه تاريخ ساسانيان ۲۵۰ ص

مقدمه
معرفي منابع
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت
۱-۱ ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان
۱-۲ تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت
۱-۳ اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان
۲ – فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان
۱-۲ تعريف طبقه اجتماعي
۲-۲ طبقات اجتماعي
۳-۲ طبقه روحانيون
۱-۳-۲ موبد
۲-۳-۲ موبدان موبد
۳-۳-۲ هيربد
۴-۳-۲ زوت و راسي
۵-۳-۲ دستور
۴-۲ طبقه جنگجويان:
۱-۴-۲ وظيفه جنگجويان
۲-۴-۲ تقسيم طبقات جنگجويان
۱-۲-۴-۲ سوار نظام
۲-۲-۴-۲ پياده…

f48.ir

پایان نامه درباره میراث فرهنگی

همه چیز در مورد پایان نامه درباره میراث فرهنگی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه درباره میراث فرهنگی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه درباره میراث فرهنگی

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه درباره میراث فرهنگی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه درباره میراث فرهنگی

پایان نامه درباره میراث فرهنگی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
 
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضيات
ج) روش تحقيق
بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي
فصل اول: مفاهيم و مباني …………………….. ۲
مبحث اول: مفاهيم …………………………… ۲
۱ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه) ………… ۲
۲ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام …………….. ۴
۳ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي) ۸
۴ـ تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران …….. ۱۱
۵ـ تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون‌هاي…

f48.ir

پایان نامه درباره ترور

همه چیز در مورد پایان نامه درباره ترور در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه درباره ترور جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه درباره ترور

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه درباره ترور

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه درباره ترور

پایان نامه درباره ترور

مقدمه:
ايجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت هاي بي دليل و نامرئي تهديد و ارعاب از طريق گوناگون ترور ناميده مي شود. و به طور كلي ترور ماركي است براي بسيج افكار عمومي عليه هر فرد ياگروه و نظام و مكتبي كه در برابر آمريكا و امپرياليسم غرب به كار مي رود.
و ترور روشي نيست كه هميشه به تنهايي مورد استفاده ماركيست ها قرار مي گيرد بلكه به طور كشورهاي سرمايه داري و گروه هاي راست گرا از همان روش و وسايل اقدام به ترور و ايجاد وحشت مي نمايد و ويژگي اصلي ترور سير…

f48.ir

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷

همه چیز در مورد نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷

دسته بندی: تاریخ و فرهنگ

تگ (نشان): نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی,راهنمایی و رانندگی ۹۷,راهنمایی و رانندگی

فایل های مرتبط با موضوع نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷

این بسته پیشنهادی که توسط سایت بیتوته جمع آوری شده شامل:
۷۸۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول:نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی ۹۷
 
تعداد مجموع سوالات: ۷۸۰نمونه سوال با جواب
 
خودتان را در حالت امتحان تصور کنید و برای خود آزمون رانندگی قرار دهید. مهارت های رانندگی لازم در جاده را تجربه کنید و از خودتان امتحان رانندگی بگیرید. هر بار که از خود آزمون می گیرید، صادقانه در جهت تکمیل اشتباهات خود گام بردارید.
شکست را…

f48.ir