تبدیل شیت های اکسل به فایل های مجزای اکسل, شیت به اکسل, worksheet به workbook

دانلود محصول تبدیل شیت های اکسل به فایل های مجزای اکسل با کد فروش ۱۹۷۱۶۷۱


این فایل ماکرو امکان ایجاد اکسل بر اساس شیت های موجود در یک فایل اکسل را فرا هم میکند. یعنی تک به تک شیت های اکسل را تبدیل به یک فایل میکند. تماشای عملکرد این محصول در آپارات: کلیک کنید     …