بورس,تحقیق درمورد بورس,آموزش بورس

دانلود محصول تحقیق درمورد بورس با کد فروش ۱۹۷۱۰۵۰


                                                                                           به نام خدا   قسمتی از متن:   بورس اوراق بهادار تهران     بر طبق ماده ۲قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه۱۳۴۵تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده ۸قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده ۲اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.                    &nbs …