فیزیو لوژی خون, تحقیق فیزیو لوژی ,مقاله فیزیو لوژی خون

دانلود محصول دانلود تحقیق درمورد فیزیو لوژی خون با کد فروش ۱۹۷۱۷۱۳

دانلود تحقیق درمورد فیزیو لوژی خون   10صفحه فرمتword فیزیو لوژی خون :             خون بافتی مایع است که به رنگ قرمز روشن در شریانها و قرمز تیره در وریدها می باشد PH آن قلیایی ۴/۷ و وزن مخصوص آن ۰۵/۱ می باشد خون از دو جزء سلولی و مایع ( پلاسما ) تشکیل شده است عناصر سلولی آن گلبولهای قرمز ، سفید و پلاکتها می باشند و در پلاسما شناورند . بخش مایع خون پلاسماست که قسمتی از مایع خارج سلولی بدن می باشد که مختصراً زرد رنگ بوده و پس از خوردن غذای چرب ، کدر می گردد . ترکیبات پلاسما شامل پروتئینها ، اسیدها و الکترولیت ها می باشد ، پروتئین ها شامل آلبومین، گلوبولین و فیبرینوژن بوده که آلبومین دارای شارژ منفی بیشتر بوده و کار اصلی آن ایجاد فشار اسموتیکی کلوئیدی ( انکوتیک ) در غشاء مویرگهاست این فشار مانع نشت پلاسما از مویرگها بداخل مایع میان بافتی می گردد و در هیپوپروتئینی بعلت کاهش این فشار ، مایع از عروق خارج شده و به مایع میان بافتی منتقل و ایجاد ادم یا خیز می کند . گلوبولین بیشتر دارای شارژ مثبت است و فیبرینوژن از پروتئین های دخی …