خصوصیات مربی فوتبال,مربی فوتبال, فوتبال,تحقیق مربی فوتبال

دانلود محصول دانلود تحقیق درمورد خصوصیات مربی فوتبال با کد فروش ۱۹۷۱۳۲۳

  دانلود تحقیق درمورد خصوصیات مربی فوتبال ۵صفحه فرمتword خصوصیات یک کمک مربی خوب در فوتبال                                     1 ـ در ارتباط با سر مربی و سایر ارکان باشگاه بسیار هنرمندانه رفتار کنید. ۲ ـ از سرمربی نترسید. تضادی اگر هست مطرح كنید. البته در صورتی كه طرح این موضوع به پیشرفت و رشد تیم كمك كند. ۳ ـ ذهن آماده ای برای تغییر داشته باشید .هیچ وقت خود را به راحتی و استراحت عادت ندهید. از خود راضی نباشید. ۴ – از لحاظ تئوری و فنی خود را تقویت كنید و ظرفیت تقسیم علم با دیگران را داشته باشید. ۵ ـ تا وقتی كه تیمتان سرمربی دارد حتی اگر در آستانه اخراج باشد حتی گوشه چشمی هم به جایگاه او نداشته باشید.چشم ها ذهن آدم را لو می دهند . یك وقت دیدیداو همچنان هست و شما نیستید. ۶ ـ مقابل دید عموم از نظرات سرمربی دفاع كنید یا حداقل مشابه او اظهار عقیده كنید ولی در جلسات و گفتگوهای خصوصی روی موارد اختلاف بحث كنید …