پاورپوینت, تدریس, درس هفدهم , فارسی نهم, دوره اول متوسطه, شازده کوچولو

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس هفدهم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۸۰


    نویسنده در این درس, داستان را با لحن روایی و با آهنگی نرم و ملایم آغاز می کند و در ادامه به تناسب تغییر فضای داستان و شخصیت ها از لحن های دیگر بهره می جوید. به عنوان نمونه, آنجا که شازده کوچولو باروباه و کارفرما صحبت می کند, لازم است لحن گفت و گو استفاده شود؛ به گونه ای که داستان, شنونده را تحت تاثیر قرار دهد و در او کشش و انتظار ایجاد کند. همچنین با درنگ های مناسب در خوانش متن, تحت تاثیر فضای داستان قرار گیرد.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, تدریس, درس سیزدهم , فارسی نهم,

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس سیزدهم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۷۱


  لحن عاطفی با احساسات, عواطف و  خواست های انسان پیوند دارد و در پهنه های گوناگون نظم و نثر, خود را آشکار می سازد. لحن عاطفی این لحن, کاربرد گسترده ای در شعر دارد. خوانش متن با این لحن, با کشش آوایی و نرمی آهنگ کلام و تکیه و درنگ های مناسب همراه است و با عواطف و احساسات لطیف بازگو می شود.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

پاورپوینت, تدریس, درس شانزدهم , فارسی نهم, آرزو, دوره اول متوسطه

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس شانزدهم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۷۴


  پیش از هرچیز برایت آرزومندم که به خوبی ها عشق بورزی و نیکان و نیکویی ها به تو روی بیاورند. چون زندگی بدین گونه است, برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی, نه کم و نه زیاد, درست به اندازه تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند؛   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲ ۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, تدریس, درس دوم, فارسی نهم , اول متوسطه, عجایب, صنع, حق تعالی

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس دوم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۵۷


  نکات کلیدی درس لغات و معنی عجایب: ج عجیب و عجیبه ، شگفتی ها صنع: آفرینش ، آفریدن جواهر: ج جوهر ، سنگ گران بها تعالی: برتری، برتر است او حق: از نام های خدا، ضد باطل نهر: جوی ، رودخانه معادن: ج معدن ، جایی در روی یا زیر زمین محل انباشت سنگ های مخصوص   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۷ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …

پاورپوینت, تدریس, درس نهم, فارسی نهم , اول متوسطه

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس نهم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۵۹


  ابوجعفر نصیرالدین محمد بن حسن توسی از علمای بزرگ ریاضی ، نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم و نیز از وزیران بزرگ آن دوره است که با تدبیر خاصّی از خرابی شهرها و کشتار دسته جمعی مردم به دست هلاکو حلوگیری کرد. این دانشمند یکی از فقهای مذهب تشیّع است که هلاکو را به ایجاد رصدخانه مراغه تشویق کرد. از مشهورترین تالیفات ایشان کتاب « اخلاق ناصری » است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …

تدریس, پاورپوینت, درس دهم, فارسی نهم, دوره اول متوسطه,آرشی دیگر

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس دهم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۵۲


    آشنایی بانمونه نظم معاصر و شخصیّت مذهبی « شهید فهمیده » اهداف آموزشی آشنایی با مردان ایثارگر تاریخ ایران چون فهمیده، آرش و … تقویت وطن پرستی و ایثار و شجاعت آشنایی با نمونه ای از شعر نوی معاصر آشنایی با آرایه ادبی تلمیح   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …