برق,الکترونیک,تابلو برق,دانلود,مقاله,پروژه,عایق,برق قدرت,ترانس,ترانسفورمر,ترانسفورماتور,نوسانات فرکانس,میرایی,ناحیه اشباع

دانلود محصول استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم با کد فروش ۱۹۷۲۱۲۵


تعداد صفحه ۱۵۸ با فرمت word  فهرست مطالب عنوان                                صفحه چكيده فصل اول – مقدمه ۱-۱- پيشگفتار…………………….. ۴ ۱-۲- رئوس مطالب ………………….. ۷ ۱-۳- تاريخچه …………………….. ۹ فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت ۲-۱- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت… ۱۶ ۲-۲- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت ۱۷ ۲-۳- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه .. ۱۸ ۲-۴- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت ( PSS )     23 2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه….. ۲۷ فصل سوم: كنترل مقاوم ۳-۱-كنترل مقاوم ………………….. ۳۰ ۳-۲- مسئله كنترل مقاوم…………….. ۳۱ ۳-۲-۱- مدل سيستم………………….. ۳۱ ۳-۲-۲- عدم قطعيت در مدلسازي………… ۳۲ ۳-۳- تاريخچه كنترل مقاوم…………… ۳۷ ۳-۳-۱- سير پيشرفت تئوري……………. ۳۷ ۳-۳-۲- معرفي شا …

برق,الکترونیک,تابلو برق,دانلود,مقاله,پروژه,عایق,برق قدرت,ترانس,ترانسفورمر,ترانسفورماتور

دانلود محصول مقاله در مورد كاربرد ترانسفورمرها با کد فروش ۱۹۷۱۹۰۵


تعداد صفحه ۱۹ با فرمت word  مقدمه ترانسفورمر يك دستگاه تبديل انرژي الكترومغناطيسي است ، زيرا كه انرژي دريافت شده از مدار اوليه ، ابتدا به انرژي مغناطيسي تبديل شده و سپس اين انرژي دوباره به انرژي الكتريكي مفيد در مدارهاي ديگر تبديل مي گردد . در يك ترانس ، انتقال انرژي الكتريكي از يك مدار به مدارهاي ديگر بدون استفاده از قسمتهاي متحركه انجام مي پذيرد و بنابراين ، بالاترين بازدهي ممكنه را در بين ماشينهاي الكتريكي داشته و تقريباً به نگهداري بسيار جزئي نياز دارد . …