نمونه سوال تعمیر اتومبیل درجه۲ , نمونه سوالات تعمییر اتومبیل درجه دو, تست تعمیر اتومبیل درجه دو , نمونه سوال مکانیک خودرو درجه دو, سوالات تعمی?

دانلود محصول دانلود نمونه سوال تعمیر اتومبیل های سواری درجه ۲ با جواب با کد فروش ۱۹۷۲۴۵۹


دانلود نمونه سوالات تعمیر اتومبیل های سواری با جواب از سری نمونه سوالات فنی و حرفه ای کشور ۹۷ سوال ۱۱ صفحه فرمت PDF   بخشی از این نمونه سوالات تعمیر اتومبیل های سواری با جواب مناسب ترین دسته برای چکشها . لوله فلزی . لوله کائو چویی سخت . چوب . تمام موارد یک درجه برابر است با: . ۷۵ دقیقه . ۴۵ دقیقه . ۳۶۰۰ ثانیه . هیچ کدام حدیده برای . تولید پیچ . تولید مهره . تولید لوله . هرسه مورد یک فوت برابر است با: . ۱۲ اینچ . ۴۸/۳۰ سانتی متر . ۴۸ دسیمتر . مورد ۱ و ۲ از واشر ضامن دار برای: . جلوگیری از باز شدن پیچها در حین کار . تنظیم خلاصی پیچها . تنظیم پیچهای خودکار . هیچ کدام از مته خزینه جهت: . پلیسه گیری . پخ زدن سوراخها . جاسازی سر پسچها و میخ پرچها . همه موارد از سوهان دو آجه برای: . پرداخت مواد نرم . براده برداری مواد سخت . برای تمام موارد پرداخت کاری . همه موارد برای جلوگیری از گیر کردن اره در سطح کار: . لبه دنده را جا زده و ضخامت آن را زیاد می کنند . لبه دنده را موج دار می کنند . دنده های لبه را چپ و راست می کنند . همه موارد واحد زاویه …. است . درجه …