نمونه سوال تعمیر لوازم خانگی ۲ , نمونه سوال تعمیر لوازم خانگی با جواب , تست تعمیر لوازم خانگی با جواب , تعمیر لوازم خانگی فنی حرفه ای , تعمیر لوا

دانلود محصول نمونه سوال تعمیر لوازم خانگی درجه ۲ با جواب با کد فروش ۱۹۷۲۴۴۹


دانلود نمونه سوال تعمیر لوازم خانگی درجه ۲ با جواب از نمونه سوالات فنی و حرفه ای کشور ۱۶۰ سوال در ۱۸ صفحه سوالات رشته تعمیر لوازم خانگی درجه ۲ با جواب قابل استفاده برای هنر آموزان رشته تعمیر لوازم خانگی درجه ۲  -مربیان رشته تعمیر لوازم خانگی – آزمونگران رشته تعمیر لوازم خانگی و علاقه مندان تعمیرات لوازم خانگی   قسمتی از سوالات تعمیر لوازم خانگی درجه ۲ با جواب یک اینچ چند میلی متر است؟ . ۴/۲۵ . ۵۴/۲ . ۲۵۴ . ۵۲/۴ دقت اندازه گیری کدام وسیله زیر بیشتر است؟ . کولیس با دقت ۰۵/۰ . کولیس با دقت ۰۲/۰ . کولیس با دقت ۰۱/۰ . میکرومتر وسیله ای که به آن کار می دهیم و برق می گیریم : . مولد برق . ژنراتور . آلترناتور . همه موارد آهن سخت آلیاژ چیست؟ . آلومینیوم و مس . نیکل و کبالت . روی و قلع . هیچ کدام مقاومت یک سیم در هنگام افزایش طول یک سیم ….. می شود . کمتر . بیشتر . فرقی نمی کند . هیچ کدام عامل یکسو ساز کدام است؟ . خازن . مقاومت . سلف . دیود بارهای الکتریکی الکترون – پروتون و نوترون دارای ….. می باشند. . مثبت – منفی – خنثی . منفی – مثبت …