آب آشامیدنی و تصفیه, آب آشامیدنی ,تحقیق آب آشامیدنی و تصفیه, تصفیه,

دانلود محصول دانلودتحقیق درمورد آب آشامیدنی و تصفیه با کد فروش ۱۹۷۱۸۴۲

  دانلودتحقیق درمورد آب آشامیدنی و تصفیه ۲۵صفحه فرمتword     آب آشامیدنی و تصفیه   نگرانی‌های اساسی در مورد آب آشامیدنی عبارتند از: مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه های آب: -وجود باکتری‌های بیماری‌زا(پاتوژن‌ها) در آب -کمبود یا زیاد بودن غلضت بعضی از یون‌ها که در سلامتی انسان نقش دارند. -ذرات معلق آب -بو و مزه‌ی آب قسمت دوم : انتخاب فرایندهای تصفیه بر پایه کیفیت آب ناخالصی‌های آب را به دو دسته‌ی عمده می‌توان تقسیم کرد: الف- ناخالصی‌های معلق : این ناخالصی‌ها شامل موارد زیر است : ۱- ذرات معلق زنده‌ی بیماری‌زا مانند عوامل حصبه، وبا و تخم انگل‌ها ۲- ذرات معلق زنده‌ی غیر بیماری‌زا مانند برخی جلبک‌ها و تک‌سلولی‌ها ۳- ذرات معلق غیر زنده مانند ذرات رسی و کلوییدها برای زدایش و یا کاهش ناخالصی‌های فوق، تصفیه‌ی متعارف شامل فرایندهای اختلاط سریع، انعقاد، ذره‌سازی، ته‌نشینی، فیلتراسیون و گندزدایی به‌کار می‌رود. ب-ناخالصی‌های محلول: ای …