ثروتمندترین مرد بابل,اصول ثروتمند شدن,پول در آوردن,هوش مالی,موفقیت وثروت

دانلود محصول کتاب ثرروتمندترین مرد بابل با کد فروش ۱۹۷۱۰۵۸


کامیابی ما به عنوان یک ملت به کامیابی هر کدام از ما به عنوان یک شخص وایسته است.این کتاب در رابطه با موفقیت شخصی هر یک از ما تالیف شده است.آمادگی مناسب کلید موفقیت ماست.اعمال مل هیچگاه نمی توانند فراتر از افکار ما پیش روندو افکارما هیچگاه نمیتوانند از باور هایمان پیشی بگیرند. این کتاب همچنین راهنمایی های لازم را برای درک مفاهیم اقتصادی برای جیب های بی پول دارد. در واقع هدف کتاب این است: پیشنهادی برای آنها که آرزوی موفقیت اقتصادی دازند تا پول جمع کنند پول را حفظ کنندو با کمک سرمایه اندوخته هایشان  پول بیشتری به دست بیاورند. در صفحات پیش رو به بابل باز خواهیم گشت تمدنی که اولین جرقه های قوانین مالی در آنجا زده شد و اکنون این قوانین به صورت فراگیر در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. نویسنده آرزو دارد تا صفحات کتابش برای خوانندگان حسابهای بانکی قویتر و نیز موفقیت عای مالی بیشتر به ارمغان بیاوردو نیز راه حل های مفیدی برای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی ارائه میدهد. برای این کتاب هیچ تاییدی بالاتر از افرادی که انرا خواندند و با عمل به اصول قابل دفاع آن به موفقیت های بزرگ رسیدند …