شهربانو ثمر بخش تهرانی , ثمر بخش تهرانی ,شهربانو ثمر بخش تهرانی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب زبان تخصصی ۱ مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۳۷


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب زبان تخصصی ۱ مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   زبان تخصصی ۱ مدیریت بازرگانی و دولتیتالیف : شهربانو ثمر بخش تهرانی     اهداف آموزشی هدف کلی این کتاب آن است که دانشجویان رشته ی مدیریت بتوانند متون انگلیسی مربوط به رشته ی مدیریت دولتی و بازرگانی را به سهولت بخوانند و نکات مهم آنرا دریابند .از آنجاییکه درک متون علمی مدیریت نیازمند آشنایی به واژه ها ، اصطلاحات و مطالعه ی متون متنوع می باشد . بنابراین ، کتاب حاضر از تنوع مطالب علمی مورد نیاز برخوردار و نیز متکیی بر هدفهای رفتاری است که در کسب مهارتهای مورد نیاز مفید می باشد .  تصور کردن                                                     &n …