پاورپوینت, فصل یازدهم , علوم نهم, جانوران بی مهره

دانلود محصول پاورپوینت فصل سیزدهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۹


  فهرست مطالب   آموختیم که… تقسیم بندی بی مهره ها اسفنج ها کیسه تنان کرمها چند توصیه بهداشتی نرم تنان آیا میدانید که بندپایان این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …