جزوه خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دانلود محصول جزوه خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها ) تألیف دکتر عباس عباس پور با کد فروش ۱۹۷۱۵۵۹


              توضیحات این فایل، جزوه خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها ) تألیف دکتر عباس عباس پور می باشد که به صورت Pdf قابل دانلود است. این فایل برای استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد و همچنین دانشجویان مقاطع مختلف و داوطلبان آزمونهای استخدامی تهیه شده است و در برگیرنده نکات مهم این کتاب می باشد.       فهرست مطالب کتاب: بخش اول: شناخت مديريت منابع انساني     فصل اول: مباني مديريت منابع انساني     فصل دوم: رويكردها و تحقيقات تجربي در زمينه مديريت منابع انساني بخش دوم: فرايند جذب و به كارگماري منابع انساني     فصل سوم: تحليل شغل     فصل چهارم: برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني     فصل پنجم: كارمنديابي منابع انساني     فصل ششم: انتخاب كاركنان بخش سوم: فرايند بالنده‌سازي منابع انساني     فصل هفتم: آشناسازي و اجتماعي كردن كاركنان   & …