بایگانی دسته: جغرافیا

امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی…..

همه چیز در مورد امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی…..

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): امکان سنجی بارورسازی ابرها,استان اردبیل,تاكيد بر تحليل جوی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل  با تاكيد بر تحليل جوی.....

امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی…..

چكيده:
استان اردبیل در شمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خودطی سالهای اخیر با نابهنجاری های اقلیمی نظير: افزایش دما بویژه در فصل زمستان، افزايش رخداد بادهای گرم، افزایش تبخیروتعرق پتانسیل، کاهش بارش مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشتهای غیراصولی از منابع آبی و … روبرو بوده است بطوريكه اين رخدادها منطقه را به سوي بحران كمبود منابع آب در آينده به پيش مي برد، از اين رو جهت…

f48.ir

استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی……

همه چیز در مورد استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی…… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی…… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی……

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): استخراج تغييرات ناحيه,حاشيه شهری,طبقه بندی تصاوير ماهواره ای,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی……

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی......

استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهواره ای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی……

 چکيده
به ‌روزآوري پايگاه‌هاي داده زميني در محيط شهري کاري سخت و پر هزينه مي‌باشد. تکنيک‌هاي سنجش از دور ماهواره‌اي به طور وسيعي در استخراج و کنترل تغيير پوشش زمين در مقياس‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند که منجر به ايجاد نتايج مفيدي شده‌اند. انجام اين کار به کمک روشهاي استخراج اتوماتيک تغيير آسان‌تر مي شود. از طرف ديگر براي استخراج تغيير به شکل اتوماتيک دو استراتژي وجود دارد: مقايسه تصوير با نقشه و مقايسه…

f48.ir

ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري….

همه چیز در مورد ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري….

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): ارزيابي وضعيت ساختمان‌ها,سازمان هاي متولي بحران,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري....

ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري….

چکيده
بحران‌هاي شهري جزء لاينفک بحث مديريت شهري است و اين موضوع در کلان‌شهرها شکل بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد، با توجه به جمعيت زياد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سيرجان، وقوع يک زلزله بزرگ يا ساير بلاياي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت خواهد بود. بنابراين لازم است که به طور جدي به مديريت بحران براي کاهش آثار بحران‌ها و مقابله با اثرات منفي آن‌ها توجه شود.خسارات ناشي از انواع بحران‌ها اغلب…

f48.ir

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)….

همه چیز در مورد بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)….

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی الگوهای منجر به بارش,بیش از ۱۰۰ میلی متر,ایستگاههای انزلی رشت آستارا,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)....

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی رشت آستارا)….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…۱
مقدمه… ۲
فصل اول کلیات تحقیق
۱ – 1- بیان مسئله….۴
۱-۲ – پرسش اصلی…۴
۱-۳-فرضيه تحقيق ..۴
۱-۴ -اهداف تحقيق… ۴
۱-۵-هدف کاربردی………………………….. ۵
۱-۶-روش کار……………………………… ۵
۱-۶-۱- روش گرد آوری اطلاعات………………… ۵
۱-۶-۲-ابزار گردآوری اطلاعات………………… ۵
۱-۶-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………….. ۵
۱-۷-محدودیتهای تحقیق……………………… ۶
فصل دوم(مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق)
۲-۱-فرآیند بارش……………………………..

f48.ir

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان…

همه چیز در مورد بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان…

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی اثرات اجرای طرح هادی,بهبود کیفیت زندگی روستاییان,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان...

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان…

چکیده
طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود میتواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ، معابر جدید الاحداث ، حریم مسکونی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و افزایش مشارکت آنان شود . از جمله اقدامات مهمی که می تواند به تقویت و پایداری آثار اینگونه طرح ها کمک نماید ، بررسی…

f48.ir

بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه….

همه چیز در مورد بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه….

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی هیدروژئومورفولوژی,حوضه‎ی ماسوله رودخان,تأکید بر آبشارهای منطقه,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی  هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه....

بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..۱
مقدمه …۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱بيان مسأله…۴
۱- ۲ سوالات تحقیق…۴
۱-۳ فرضیه تحقیق…۵
۱ -۴ اهداف تحقیق…۵
۱ -۵ نوع روش تحقيق…۶
۱ -۶ روش گردآوري اطلاعات..۷
۱ -۷ ابزار گردآوري اطلاعات.. ۷
۱ -۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………. ۸
۱ -۹ سوابق تحقیق……………………………….. ۸
۱ -۱۰ قلمرو تحقیق………………………………. ۱۳
۱ -۱۱ محدودیت های تحقیق…………………………. ۱۵
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲ -۱ هيدرولوژي…………………………………. ۱۷
۲ -۲ حوضه…

f48.ir

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود….

همه چیز در مورد بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود….

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی تأثیر وام ها,خوداشتغالی,ایجاد فرصتهای شغلی,نواحی روستایی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود....

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود….

 فهرست مطالب
فصل اول:طرح تحقیق
پیشگفتار…۲
۱ ـ ۱ ـ طرح مسأله۳
۱ ـ ۲ ـ ضرورت تحقیق۵
۱ ـ ۳ ـ پیشینه تحقیق۶
۱ ـ ۴ ـ اهداف تحقیق۸
۱ ـ ۵ ـ فرضیه های تحقیق۹
۱ ـ ۶ ـ روش شناسی تحقیق۹
۱ ـ ۷ـ روش تحقیق۹
۱ ـ ۸ ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات۹
۱ـ ۸ ـ ۱ـ روش کتابخانه ای۹
۱ ـ ۸ ـ ۲ـ روش میدانی۹
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ۱ پرسشنامه۱۰
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۲ـ مصاحبه۱۰
۱ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشاهده۱۰
۱ـ ۹ ـ شاخص های تحقیق۱۰
۱ـ ۱۰ ـ متغیرهای تحقیق۱۱
۱ ـ ۱۰ ـ ۱ ـ متغیر مستقل۱۱
۱ـ ۱۰ ـ۲ـ متغیر وابسته۱۱
۱ـ ۱۱ ـ جامعه آماری۱۱
۱ ـ ۱۲ ـ روش…

f48.ir

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان….

همه چیز در مورد بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان….

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه,توسعه پایدار,حوضه های رودخانه ای,حوضه رودخانه پسیخان,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان....

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده…۱
مقدمه..۲
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۴ …۴
۱-۱- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۲- سوال تحقيق….۶
۱-۳- فرضيه هاي تحقيق…۶
۱-۴- اهداف تحقیق….۶
۱-۵- دلایل انتخاب موضوع………………………… ۶ …………………………………………….
۱-۶- تنگناها و محدودیتهای تحقیق………………… ۶ …………………………………………….
فصل دوم: مرور منابع…………………………… ۸ ……………………………………………. ۸
۲-۱- مبانی نظری تحقیق…………………………. ۹…

f48.ir

بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی…..

همه چیز در مورد بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی…..

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی ژئومورفولوژیکی,حوضه آبخیز گشت رودخان,تاکید بر مخاطرات محیطی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی.....

بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…۱
مقدمه…۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسئله….۴
۱-۲ سوال تحقیق…۵
۱-۳ اهداف تحقیق…۵
۱-۴ فرضیه تحقیق…۵
۱-۵ روش تحقيق………………………………. ۵
۱-۶ روش گردآوري اطلاعات ……………………… ۵
۱-۷ ابزار گردآوری اطلاعات…………………….. ۵
۱-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………. ۶
۱-۹ سوابق تحقیق……………………………. ۶
۱-۱۰ محدودیتهای تحقیق……………………….. ۸
۱-۱۱ قلمرو تحقیق……………………………. ۸
۱-۱۲ واژه ها و مفاهیم……………………….. ۹
فصل دوم:…

f48.ir

بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان…..

همه چیز در مورد بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان…..

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): بررسی ژئوپولیتیکی,شبه جزیره بالکان,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان.....

بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان…..

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
فصل اول :کلیات
مقدمه ..۱
۱-۱ – بیان مسئله..۴
۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش…۶
۱-۳- اهداف پژوهش …۷
۱-۴- سؤال اصلی ….۷
۱-۵- سؤالات فرعی…۷
۱-۶- فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷- متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………………….۸
۱-۸- ماهیت و متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۸
۱-۹ – مفاهیم و…

f48.ir