پاورپوینت, گفتار سوم, فصل ششم ,زیست شناسی (۱), پایه یازدهم , دوره دوم متوسطه, رشته علوم تجربی, میوز, تولید مثل, جنسی, تقسیم, یاخته

دانلود محصول پاورپوینت گفتار سوم فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۰۸۶۵


  کاستمان (میوز)،کاهش تعداد کروموزوم ها در تولید مثل جنسی، دو یاختۀ جنسی (گامت) با هم ترکیب و هسته های آنها با هم ادغام می شوند. یاخته های مؤثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم کاهشی به نام میوز ایجاد می شوند. به نظر شما اهمیت این نوع تقسیم در جانداران چیست؟   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …