معادله دیفرانسیل همگن,معادلات دیفرانسیل خطی,معادلات دیفرانسیل غیر خطی,جواب عمومی معادله دیفرانسیل,معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول,حل معادل?

دانلود محصول پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی با کد فروش ۱۹۷۱۵۲۳


دانلود پاورپوینت با موضوع معادلات دیفرانسیل معمولی، در قالب ppt و در ۲۵۲ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول۱: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها۲: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن ۳: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن۴: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد ۵: معادله دیفرانسیل كامل۶:عامل انتگرال ساز۷: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم ۱: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد     یا  2: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن ۳: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر۴: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر)۵: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین) فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها۱: سری توانی۲: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل۳: نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم:۴حالتی كه معادله شاخص دارای ریشه های برابر است  فصل چهارم: ۱: دستگاه معادلات دیفرانسیل فصل پنجم: تبدیلات لاپلاس۱: تبدیل لاپلاس ۲: خواص تبدیل لاپلاس۳: معکوس& …