پاورپوینت,درس دوم, مطالعات اجتماعی نهم, حرکات زمین

دانلود محصول پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۱۳۷


  نیمی از زمین که رو به خورشید است روز و روشن و نیمه دیگر شب و تاریک است. ما هر روز در آسمان خورشید را می بینیم که از مشرق طلوع می کند. هنگام ظهر خورشید تقریباً بالای سر ماست. و هنگام عصر رفته رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب می کند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …