پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

همه چیز در مورد پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

پایان نامه بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به…

f48.ir

پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

همه چیز در مورد پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

پایان نامه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

 
چکیده۶
بیان مسئله. ۸
اهمیت موضوع. ۱۲
هدفهای تحقیق.. ۱۲
سوالات تحقیق.. ۱۳
سوال اصلی تحقیق.. ۱۳
سوالات تحقیق.. ۱۳
فرضیه ها۱۳
روش تحقیق.. ۱۳
ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۴
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۴
متغیرها۱۵
فصل اول:۱۶
کلیات، بیان مفاهیم. ۱۶
مبحث اول: مفهوم حسن نیت.. ۱۷
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت.. ۱۷
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت.. ۱۹
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت.. ۲۲
گفتار اول: اصل لزوم. ۲۲
بند اول: مبانی اصل لزوم. ۲۴
الف: مبانی فقهی.. ۲۵
۱: كتاب.. ۲۶
۲:…

f48.ir

پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب ۲۳ص

همه چیز در مورد پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب ۲۳ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب ۲۳ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب ۲۳ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب ۲۳ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

پایان نامه بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب ۲۳ص

فهرست:
چکیده
۱- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
۲- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات است‏يا از اصول عمليه؟
حكم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ايران
منابع
 
چکیده
يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده…

f48.ir

پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۲۴ ص

همه چیز در مورد پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۲۴ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۲۴ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۲۴ ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۲۴ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

پایان نامه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۲۴ ص

مقدمه
(… وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ );[۱] خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند. هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا…).[۲] چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خويش نمى…

f48.ir

پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

همه چیز در مورد پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

پایان نامه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

بررسى فقهى – حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
– دكتر حسين مهرپور (۱)
چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيست‏بلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است…

f48.ir

پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

همه چیز در مورد پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

پایان نامه بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى

چكيده
 
در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
 
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد;…

f48.ir

پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶

همه چیز در مورد پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

پایان نامه بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول – نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای……………………. ۳
الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان…………………………………………………….. ۳
ب: گزیدة نظر دیوان……………………………………………………………………………… ۵
ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای…………………………………….. ۷
فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی……………………………………………… ۹
الف:…

f48.ir

موضوع دانلود قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار

همه چیز در مورد قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاكم بر اوراق بهادار
قسمت هایی از محتوا
ابزارهای توصیف در حل تعارض
مسأله ماهیت اوراق بهادار
صور تعارض قوانین در اوراق بهادار و نقش تعارضات متحرک
نمونه ای از تعارض متحرک مترتب بر اوراق بهادار
نسبت اوراق بهادار با تعارض قوانین
و……….
۱. مقدمه قوانین مربوط به بازارهای اوراق بهادار، پاسخ هایی هستند که قانونگذار ملی به ابعاد داخلی این بازارها می دهد، با این حال بین المللی شدن بازارهای اوراق بهادار، علاوه بر…

f48.ir

موضوع دانلود پایان نامه تداخل مجازات

همه چیز در مورد پایان نامه تداخل مجازات در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه تداخل مجازات جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه تداخل مجازات

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه تداخل مجازات

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه تداخل مجازات

پایان نامه تداخل مجازات

فهرست صفحه
مقدمه………………………………………………………………………..۱
• تداخل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده……………………………………….۲
•بيان تفاوت اساسي ميان حدود و تعزيرات…………………………۳
•تعريف مجازاتهاي تعزيريگفتار اول – تعريف تعزير در لغت ……………..۶
گفتار دوم- تعزير در اصطلاح فقه ……………………………………………۷
گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزيري در شرع………………۸
•اقسام مجازات تعزيري در فقه قسم اول: حبس ………………………۱۰
قسم…

f48.ir

موضوع دانلود تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) ۶۷ ص

همه چیز در مورد تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) ۶۷ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) ۶۷ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) ۶۷ ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) ۶۷ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )    67 ص

تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري ) ۶۷ ص

فهرست مطالب
فصل اول : كليات

ضرورت اعمال كيفيت مخففه
كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد
فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است
ذكر جهات تخفيف در حكم ضروري است

فصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازات
مبحث اول : جهات تخفيف مجازات
۱- معاذير قانوني
۲- معاذير قانوني معاف كننده از مجازات
۳-وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده
۴-…

f48.ir