موضوع دانلود پایان نامه جامعه شناسي حقوقي ۳۰ ص

همه چیز در مورد پایان نامه جامعه شناسي حقوقي ۳۰ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه جامعه شناسي حقوقي ۳۰ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه جامعه شناسي حقوقي ۳۰ ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه جامعه شناسي حقوقي ۳۰ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه جامعه شناسي حقوقي  30 ص

پایان نامه جامعه شناسي حقوقي ۳۰ ص

ژرژگورويچ J.Gurvitch
ترجمه: دكترمصطفي رحيمي
اول- مقدمه
ارتباط مسائل حقوقي بامسائل اجتماعي تنگ ترونزديكتراست تاارتباط مسائل اجتماعي به مسائل اخلاقي وحتي مسائل ديني.درامورحقوقي اين ارتباط محسوس تراست ونمايان ترومكشوف تراگر دين درعمل اصولا امري است جمعي(قدرت كليسارادرنظربگيريم) محتواي آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههاي اجتماعي جدانشدني است براي اثبات موجوديت خود از((كانون))۱ هاي خاص اجتماعي بي نياز است ودرحوزه عمل نيز، هم ممكن است…

f48.ir

موضوع دانلود حقوق تجارت الكترونيك

همه چیز در مورد حقوق تجارت الكترونيك در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل حقوق تجارت الكترونيك جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: حقوق تجارت الكترونيك

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع حقوق تجارت الكترونيك

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

حقوق تجارت الكترونيك

حقوق تجارت الكترونيك

حقوق تجارت الكترونيك (۱)
گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها
 
 
Electronic Data Interchange_EDI) )رايج گرديد .در EDI حجم زياد داده ها به صورت متن…

f48.ir

موضوع دانلود پایان نامه حقوق – وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۷۵ ص

همه چیز در مورد پایان نامه حقوق – وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۷۵ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه حقوق – وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۷۵ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه حقوق – وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۷۵ ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه حقوق – وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۷۵ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)  175 ص

پایان نامه حقوق – وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۷۵ ص

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
 
گفتار سوم : ویژگیها و…

f48.ir

موضوع دانلود پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي ۱۴۴ ص

همه چیز در مورد پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي ۱۴۴ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي ۱۴۴ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي ۱۴۴ ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي ۱۴۴ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي 144 ص

پایان نامه رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي ۱۴۴ ص

مقدمه
حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:
درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.
در تحقيق پيش رو منظور…

f48.ir

موضوع دانلود پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى ۳۵

همه چیز در مورد پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى ۳۵ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى ۳۵ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى ۳۵

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى ۳۵

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى     35

پایان نامه رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى ۳۵

مقدمه
 
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مى‏كند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكل‏گيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيت‏يا سببيت‏يا مبرزيت آنها…

f48.ir

موضوع دانلود پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه ۴۸۷ ۶۱ ص

همه چیز در مورد پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه ۴۸۷ ۶۱ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه ۴۸۷ ۶۱ ص جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه ۴۸۷ ۶۱ ص

دسته بندی: حقوق

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه ۴۸۷ ۶۱ ص

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه 487 61 ص

پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه ۴۸۷ ۶۱ ص

فهرست مطالب
علايم اختصاري —————————————– ۶
چکيده ———————————————— ۷
مقدمه ———————————————— ۹
بخش نخست- کليات ————————————- ۱۱
۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲
۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸
۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲
۴- مفهوم خلع يد و امكان خلع يد به معني اعم در مال مشاع —— ۲۳
بخش دوم- تحليل و بررسي آراء —————————- ۲۵
۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶
۱-۱-راي بدوي-…

f48.ir