پاورپوینت, تدریس, درس دوم, فارسی نهم , اول متوسطه, عجایب, صنع, حق تعالی

دانلود محصول پاورپوینت تدریس درس دوم فارسی نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۵۷


  نکات کلیدی درس لغات و معنی عجایب: ج عجیب و عجیبه ، شگفتی ها صنع: آفرینش ، آفریدن جواهر: ج جوهر ، سنگ گران بها تعالی: برتری، برتر است او حق: از نام های خدا، ضد باطل نهر: جوی ، رودخانه معادن: ج معدن ، جایی در روی یا زیر زمین محل انباشت سنگ های مخصوص   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۷ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …